سورة ق و التوبه تفسيرح

به نام خدایی که خاک آفرید کزان خاک انسان پاک افرید ♥♥♥♥ به نام الله ♥♥♥♥ به نام خداوند باران نقل وتگرگ نفس های باد وتپش های برگ بهترین و زیباترین تلاوت . مصحف الحرم النبوي عام ١٤١٧الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي حفظه الله الشيخ عبدالباري بن عوض

2023-01-29
    Jobs in khobar